Hösten 1991 flyttade Vägverket Region Norr på begäran av  Övertorneå kommun den vägskylt som markerade gränsen för Norra Polcirkeln 2 km söderut från dess dåvarande placering vid väg 400 till den kommunägda kaffestugan vid Kattilakoski i byn Niskanpää.
Flyttningen av skyltarna var ett enkelt beslut som turistämnden tog på begäran av dåvarande arrendatorn till kaffestugan. Ett beslut som sedan delgavs kommunstyrelsen. Man passade på när Vägdirektören Börje Åström inte var närvarande (ej i tjänst).

Ingen reagerade på att Polcirkelskyltningen därmed hamnade än mer fel. Enligt kartor och andra källor borde man istället flyttat skylten 2,5 km norrut för att markera Polcirkeln rätt. Man kunde läsa en del raljerande artiklar efter flytten och många menade att det var fel att flytta skylten, den hade ju alltid förknippats med byn Juoksengi. Från kommunen fick man höra att Polcirkeln var något diffust. Den flyttade sig lite hit och dit. Protesterna dog snabbt och ingen reagerade mer över detta. Polcirkeln hade flyttats till grannbyn för att fungera som turiststopp vid kaffestugan som kommunen byggt.


Det såg ut som Juoksengi var tyvärr nödgad att klara sig utan Polcirkeln.

Starten

Juldagsmorgon 1993 dog vår far vilket gjorde att man sände tankar bakåt i tiden. Under våren 1994 hade jag och min bror Bosse många diskussioner om den negativa utvecklingen Juoksengi haft under de senaste 20 åren. Juoksengi hade under hela vår uppväxttid varit förknippad med Polcirkeln. Bl a så heter byns idrottsförening IF Polcirkeln. Men t o m Polcirkeln, hade dom tagit från oss. Juoksengis identitet som vi hade varit stolta över hade kommunen stulit och satt upp vid sin kaffestuga. Men... vad är polcirkeln för något?

När Vi tog fram Lantmäteriets gula karta såg Vi till vår förvåning att Polcirkelgränsen var markerad in i byn, ett par hundra meter från södra infarten. Märkligt! Om det  stämde var polcirkelskylten, efter kommunens flytt,  5 km för långt söderut. Det innebar att besökare som trodde sig passerat polcirkeln och vände hem utan att åka till Juoksengi blivit lurade.

Bosse tog kontakt med en gammal klasskamrat på lantmäteriet och fick det bekräftat att Polcirkeln var inne i byn och att den förflyttade sig norrut med 14,5 m per år.

Vi fick oss tillsänt en kopia på en rapport med benämningen ”K-Informerar, 1991” författad av Martin Ekman, geodet på Lantmäteriet i Gävle, där fenomenet Polcirkeln beskrivs.. När vi läst dokumentet reste sig nackhåren på oss. Polcirkeln var inne i Juoksengis södra del och var på väg norrut med en hastighet om 14,5 meter per år. Vi insåg att här fanns en stor outnyttjad turistisk potential som Övertorneå kommun kunde lyfta fram. Ingen hade tagit fasta på fenomenet Polcirkeln tidigare utan turistiskt användes den enbart som en skylt man fotograferade sig framför.
Att Polcirkeln förflyttade sig norrut med 14,5 m per år (39 mm per dygn) var det ingen som visste...
Vid den här tiden letade Övertorneå kommun närmast desperat efter utvecklingsprojekt. Inriktingen hade varit mot turism och de projekt som lyfts fram var att gräva en grotta i Luppiberget och bygga en hängbro till Finland i Kattilakoski.

Ingen visste om och funderade på att ta tillvara Polcirkelns rörlighet som en möjlighet att skapa en turistattraktion. En snabb koll visade att finnarna använde polcirkeln som en stoppskylt vid försäljningsställe för turister. Likadant var det i Norge. Det spelade ingen roll om skylten låg flera kilometer fel.

Vi var eld och lågor, här hade Övertorneå kommun en unik möjlighet att lyfta fram ett fenomen på ett sätt som utkonkurrerade alla andra polcirkelpassager.
Vilken grej... trodde vi.

Vi satte igång och jobbade under några veckor fram en projektbeskrivning ”Arctic Circle”. Grund-konceptet var att bygga en unik rörlig polcirkelmarkering i Juoksengi där Polcirkelns exakta läge visades ”Porten till Arktis”. En unik egen turistisk profil för Övertorneå kommun och Polcirkelbyn Juoksengi. Vi såg turistströmmarna från den finska sidan av Torneälven flytta över till den svenska...

Konceptet bestod av följande åtgärder.

Polcirkeltavlan flyttas till rätt latitud.
Polcirkelmarkeringen görs rörlig med hjälp av någon teknisk anordning.
Ett speciellt Polcirkelhus byggs ovanför Polcirkeln i Juoksengi. Husets utformning ska vara originellt och där ska fenomenet Polcirkeln förklaras. I Huset ska det finnas små försäljningsutrymmen som hantverkare mm kan hyra.
Polcirkelcertifikat för försäljning tas fram där datum klockslag och exakt longitud och latitud för passerandet av Polcirkeln noteras.
Ett Polcirkelmonument placeras där Polcirkeln är år 2000.
Officiella Polcirkeldagar instiftas med marknad och fest. Lämpliga tidpunkter är vid vinter- och sommarsolståndet (mörker och ljus).
En officiell Polcirkelmedalj tas fram i valörerna Guld, Silver, Brons och Järn. Utdelas till VIP besökare till kommunen och turister som passerar Polcirkeln vid speciella tillfällen.
Ett Polcirkelvarumärke tas fram för produkter tillverkade norr om Polcirkeln. (Kvalitets märke)
Juoksengi lyfts fram som Polcirkelbyn-Juoksengi. Polcirkelns huvudstad.

Vi var mycket entusiastiska inför tanken på hur Övertorneå kommun skulle ta åt sig vårt koncept. En alldeles egen turistisk profil för kommunen.

Verkligheten blev en annan...

1994-05-07 Fyllda av energi och entusiastiska över vad vi upptäckt tog vi kontakt med byns S-politiker tillika kommunstyrelsens ordförande Harry Kempainen och presenterade projektet. Han blev överraskad över den fakta vi tagit fram om Polcirkeln, men var reserverad angående projektet. Det förvånade oss...  Vi serverade honom ett projekt han kunde lyfta fram inför valet under hösten. Vårt möte avslutades med att Harry hänvisade oss till Norrbottens turistråd Lars Sandström.
Not de visade sig senare under resans gång att Harry var ordförande för gruppen som skulle utveckla Kattilakoski... med en restaurang och hängbro till Finland.

Nåväl kanske Norrbottens turistråd kunde hjälpa oss?

1994-05-11 Träffade  Norrbottens Turistråd Lars Sandström och berättade om projektet. Jag såg på hans min att han inte tdigare vetat  det vi fått fram om Polcirkeln. Han lyssnade intresserat på vad jag berättade och gav mig rådet att förankra iden i kommunhuset i Övertorneå.

Kanhända för att det var den 13:e...

1994-05-13 Möte med Harry Grape, centerpartistisk kommunalråd i Övertorneå. Han verkade mycket förvånad när jag berättade att Polcirkeln var i Juoksengi. Jag presenterade vårt Polcirkel-projekt men han hade ingen tid Luppio Bergsalalls att lyssna på vad jag hade att berätta utan pratade om sitt eget projekt ”Luppio Bergsal” som gick ut på att spränga en grotta i Luppio-berget. Han använde faktiskt ord som Mega attraktion över sitt projekt. Han hade t o m tagit fram ett reklamblad i färg på 300 g valsat papper avseende Luppio Bergsal.

Vad beträffar Polcirkelprojektet lovade han att återkomma med besked inom några dagar. Efter några dagar ringde han upp och sa att han kollat med några bekanta i södra Sverige och att de brydde sig inte om var Pol-
cirkeln låg. Det var helt enkelt bra som det var. Polcirkeln skulle vara kvar vid kommunens kaffestuga i Niskanpää.
Vår besvikelse var stor... Kommunalrådet tror att en grotta i Luppio-berget är en megaattraktion och kommunstyrelsens ordförande tror att en restaurang och hängbro vid Kattilakoski ska lyfta turismen i kommunen... Reak-
tionerna hos folk som behövdes för att dra i gång projektet var inte alls den vi hade förväntat oss. Vi var förstummade...
Det var naivt av oss men, vi trodde att kommunledningen i Övertorneå skulle jubla över att det fanns en internationellt gångbar attraktion i kommunen som kunde lyftas fram på ett sätt som ingen annan gjort tidigare.

1994-05-17 Vi behövde lite mer kunskap om polcirkeln, så Vi kontaktade Martin Ekman på Lantmäteriet i Gävle. Han berättade att polcirkeln befann sig ungefär mitt i sin rörelse norrut. Polcirkeln var en tänkt linje som var lätt att bestämma. Förnärvarande rörde den sig norrut med 14,5 meter per år. Denna rörelse skulle minska ju närmare vändpunkten polcirkeln kom. Han sa vidare att det inte var sakligt att påstå att polcirkeln var på ett ställe där den inte var. Kommunen kunde ha en historisk skylt och berätta att polcirkeln inte låg där deras skylt är utan 5 km längre norrut.

1994-06-01 Vi fick tips om och ringde Bengt Åke Hedlund som arbetat på Vägverket. Han berättade att han 1985 mätt och markerat polcirkelns läge på samtliga vägar i länet den korsar. Vägverket ville ha torrt på fötterna om det blev diskussioner. Han sa att hans mätningar höll sig på +- 1 meter. Han sa att han hade material och kan visa läget exakt, men det skulle hållas hemligt. Det var ett kontroversiellt ämne beroende på alla polcirkelanläggningarna som låg fel.

Farten var hög och vi tog kontakt Bengt Eriksson, Utvecklings-
fonden och visade vårt projekt. Han tyckte ideén med rörlig polcirkel var bra och unik. Han informerade om projektmedel och hänvisade oss vidare till Per Erik Svensson på Länsstyrelsen, och dit lämnade Vi 1994-06-07 en ansökan om projektmedel för att göra en förutsättningslös förstudie av Polcirkelprojektet. Då Vi fått reda på att turistrådet sitter med i beslutsgruppen för stödet, och han verkat positiv när jag träffade honom, tar jag kontakt. Jag ber honom prata med handläggaren på Länsstyrelsen och försöka påskynda behandlingen av vår ansökan., vilket han lovar. Den 21:a juni ringer han upp mig och säger att ärendet ska tas upp den 22:a och jag ska få besked. Inget besked kom den 23:e...

1994-06-29 Lars Sandström hörde aldrig av sig  Så Vi ringde Per Erik Svensson som pratade i diffusa termer. Klart på defensiven. Någonting hade hänt, men vad?
Efter beskedet stod vårt projekt still. Risken var stor att det inte skulle bli något av det om Vi stannade upp.
 
Vad gör vi nu? Tankarna gick runt...

Vi kan börja jobba den officiella vägen för att Polcirkelskylten flyttas till Juoksengi och därigenom lyfta loss den från att vara en ”Stoppskylt” för kommunens kaffestuga.. Få i gång en Juoksengi-grupp för att utöva påtryckningar på kommunen.
Få igång en debatt via tips till tidningar om falskskyltningen. Den skulle uppbackas via insändarkampanj.

1994-06-09 Skickade Vi ett brev till Harry Grape där Vi bad honom ringa. Han ringde aldrig upp.

1994-07-12 Efter ett tips från oss publicerar Norrbottens Kuriren en artikel ”Kommunägt kafé flyttar på polcirkeln”. I artikeln får vi för första gången läsa hur Harry Grape påstår att den franska gradmätningsexpeditionen 1736 mätt ut polcikelns läge till Kattila-koski och markerat detta på en sten. Ett ytterst befängt påstående som inte hade någonting med verkligheten att göra. Han försvarar också felskyltningen med att det skulle vara av hänsyn för turisterna.

Sammanträffande 1

Vad Harry inte visste var att jag under våren studerat/läst ett flertal böcker om den franska gradmätningsexpeditionen.Bl a en bok som Sveriges främste expert i ämnet, den pensionerade lantmätaren och teknologie hedersdoktorn Erik Tobé skrivit.. Jag var mycket påläst i ämnet.
Jag hade t o m besökt några av bergstopparna de använde i sin mätning.

Tärningen var kastad...

 

1994-07-21Vi följer upp artikeln med en insändare i Norrbottens Kuriren

 

1994-07-22 Tipsar Expressen, Aftonbladet och Dagens Nyheter om kommunens bluff med Polcirkeln.

 

1994-07-25 Artikel i Dagens NyheterARCTIC CIRCLE SIGN

 

1994-07-27 På kvällen snickrar jag och Bosse ihop en egen Polcirkelskylt. Det blir en träskylt med texten Polcirkeln och Arctic Circle.
Kl 00.32 på natten sätter vi upp den på den riktiga Polcirkel-
platsen vid väg 400 i Juoksengi. Tanken var att handgripligen visa var Polcirkeln var på riktigt.

1994-07-29 Haparandabladet publicerar en stor artikel ”Flyttade Polcirkeln hem till byn”. I samma tidning finns insändaren ”Juoksengi mitt på Polcirkeln”.  Artikeln sprids via TT och ger notiser i ett flertal tidningar. I efterhand har Vi kunnat konstatera att det faktiskt var Haparandabladets förtjänst att det blev fart i Polcirkelarbetet. 1994-08-02 Någon tar vår Polcirkeltavla och för den till Kattilakoski. Det ger oss möjligheter att få fler artiklar.

1994-08-03 Jag träffar Kurt A Larsson och ger honom en kopia av projeket. Han ger intrck av att vara mycket positiv till projektet. Vi skriver till kommunstyrelsen och ber dem undersöka möjligheterna för en seriös användning av fenomenet Polcirkeln.
Dagarna efter har flera tidningar artiklar om polcirkeln. Den 6/8 har expressen ett helt uppslag om ”Bluffen med polcirkeln”. Nu hade vi i alla fall lyft fram frågan.

Det skrivs några insändare mot oss. Tyvärr missar de vår poäng att man inte kan ha en skylt där det står Polcirkeln på 5 km från dess riktiga plats. De försöker få till det som om vi var emot satsningar i Kattilakoski, vilket är fel.

1994-08-15 Kontaktade vi Lant-mäteriet i Gävle och får prata med generaldirektör Sture Norberg som den 6/8 varit i Pullingi, 1 mil norr om Juoksengi, vid invigningen av monument över Den Franska Gradmätnings-
expeditionen 1736-37. Erik Tobé pensionerad lantmätare som skrivit en bok om expeditionen hade också varit där.
Vi stannade till vid Kattilakoski och där fanns några tyska ungdomar som ville att jag skulle ta en bild av dem, med deras egen kamera, när de stod vid polcirkelskylten. Jag log för mig själv över tanken.” ”Martin Ekman är vår bäste geodet.”
Citat Sture Norberg

Vi kontaktade även Martin Ekman som sa att var man än markerar polcirkeln tycker jag det är ärligast att tala öm att detta är medelpolcirkelns läge år si och så och att den flyttar sig si och så. Informationen ska vara ärlig. Det tycker jag är ett rimligt krav så folk vet vad det är för någonting. 
Informationen om polcirkeln ska vara saklig. Man kan inte ha en skylt som det står polcirkeln på flera kilometer fel, det är osakligt.
Citat Martin Ekman

Sammanträffande 2Erik Tobe

Jag ringde också och pratade med Erik Tobé. Det visade sig att han och hans fru Margareth bodde i Uppsala. Ett otroligt sammanträffande var att företaget jag då arbetade för skulle ha sin årliga firmafest i Uppsala.Jag frågade om jag kunde träffa honom och det gick jättebra. Jag åkte ner till Uppsala den 26/8 och i stället för att vara med i fredagens festligheter for jag till Erik Tobé. När jag kom dit skrattade han och sa att något mycket märkligt hade hänt! Han hade några dagar tidigare fått en förfrågan från Norrländsk uppslagsverk att skriva en artikel om just polcirkeln. Ett osannolikt sammanträffande. Jag hade gjort en handmålad polcirkelcertifikat som jag tagit med tillsammans med en polcirkelmedalj som idrottsföreningen i Juoksengi tagit fram.  Erik fick dessa då han bevisligen passerat polcirkeln ett par veckor tidigare vid invigningen av gradmätningsmonumentet i Pullingi.

Vad hände med artikeln om polcirkeln då? Jo han skrev den och slår du upp polcirkeln i norrländsk uppslagsverk ser du en bild av medaljen jag hade med till Erik.

1994-08-23 I en artikel i Norrbottens Kuriren inför valet kunde man läsa att centern förutom Luppio bergsalsprojektet skulle satsa på Kattilakoski som platsen för polcirkeln.

1994-09-01De hade redan skrivits ett dussintal artiklar om Polcirkelskyltningen. Vi kände att det var dags att gå den officiella vägen.

I och med att det var Vägverket som var ansvariga för skyltningen av vägarna skickar Vi en begäran till Vägverket region norr att åtgärda den felaktiga skyltningen.


Efter det följer en hektisk period där Vi kör en intensiv lobbyverksamhet mot Vägverket och Länsstyrelsen. Tidningarna har artiklar om Polcirkelskyltningen var och varannan dag.Från Länsstyrelsen erhåller Vi ett brev där det står att projektmedelsansökan gått på remiss till Norrbottens Turistråd.

1994-11-09 Journalist från Stockholm kommer till Juoksengi och gör ett reportage om vår kamp för Polcirkeln.Artikeln “Pamparna stal deras Polcirkel” publiceras i herrtidningen Aktuell Rapport. Som kuriosa kan jag nämna att fotografen som reportern har med sig är Siwer Olsson, en gammal FIB Aktuellt fotograf.

1994-11-18 Skickar Vi ett brev till 19 st nyckelpersoner varav 15 st är politiker i kommunfullmäktige. I brevet försöker Vi väcka frågan om rätt turistisk profil för Övertorneå kommun. Vi vill också skapa intresse för vårat Polcirkelprojekt. Brevet slutar med “Har du några synpunkter, förslag eller vill veta mer, Ring!” Inte en enda av dessa hörde av sig...
I artiklar i det norrbottniska tidningarna läser vi att kommunstyrelsens arbetsutskott i Övertorneå beslutat avstyrka en flyttning av Polcirkelskylten till Juoksengi. Man säger sig ha stora planer för Kattilakoski bl a ny restaurang vid forsen och en hängbro över till Finland.  Det är Vägverket som har bett om kommunens synpunkter. Jag ringer Vägverket och pratar med en person som i förtroende säger att Vägverket hade ett dilemma med vår begäran och att skrivelsen till Övertorneå kommun var ett sätt att vinna tid. Jag tar kontakt med kommunen och får en kopia av den skrivelse som skickats till Vägverket. Här följer några av de mest graverande citaten från skrivelsen: “tillfredsställa mångåriga önskemål från besökare i kommunen”

“Platsen har en kulturhistorisk anknytning genom den franska gradmätningsexpeditionens besök där 1736-37. Vid besöket markerades att expeditionen hade passerat gränsen för Polcirkeln genom att gravera detta i en sten vid forsen.”
“Verksamheten på denna plats kommer att byggas upp omkring fenomenet Polcirkeln och syftar till att låta ta del av attraktionen i en lättillgänglig och naturskön miljö”.

 Vi skickar en skrivelse till vägverket där vi bemöter kommunens påståenden.

1994-12-13 Artikel i Haparanda-bladet “Polcirkellandet så ska det heta” Kultur och fritidsnämndens ordförande har tillsammans med en lokal turistföretagare dragit igång Polcirkelland, Övertorneå kommun ska utropas till Polcirkel-land och en president ska väljas.

1994-12-22 NSD publicerar artikel om bildandet av Republiken Polcirkelland. Harry Grape ska krönas till dess första president och intervjuas. Några citat ur artikeln: “I botten ligger en seriös satsning på kvalitetsturism” “politisk enighet från yttersta vänstern till yttersta högern” “I botten finns också den franska gradmätningsexpeditionen som 1736-37 lokaliserade dåvarande polcirkeln till Niskanpää. En sten som utmärker polcirkelgränsen finns på finska sidan.”
“Arbetsgruppen och majoriteten av Övertorneås politiker är ändå eniga att en konkret polcirkelsatsning ska ske i Niskanpää.”
NSD gjorde en intervju med mig dagen innan och den artikeln finns med i samma uppslag med rubriken “Gör Juoksengi till huvudstad”. Förutom visionen om Juoksengi som Polcirkelns huvudstad lyfter Vi fram ideerna om en midnattsolsfestival och vintersolståndsfestival. Varför inte bygga ett Polcirkelhus i Juoksengi och låta det bli navet i en turistsatsning som bygger på ett äkta och genuint utbud. Vi tar också upp de felaktiga påståendena om den Franska Gradmätningsexpeditionen.
Det fantastiska med republiken är att det inte finns någon polcirkel där. Jag lyckas få med en artikel i NSD där jag säger att gör Juoksengi till huvudstad i Polcirkellandet.

Så slutar 1994... Det hade inte alls blivit som Vi trodde. I stället för att arbeta med ett turistiskt utveckklingsprojekt hade Vi hamnat i en kamp med kommunen. Vi har än i dag svårt att förstå att kommunledningen inte såg den turistiska potential som fanns i vårt projekt.

Kampen fortsätter1995 ...

1995-01-02 Brev från länsstyrelsen där de redogör att norrbottens turistråd rekommenderat dem att avslå vår begäran om projektmedel för en förstudie. Norrbottens Turistråd har med ledning av Övertorneå kommuns avsikt att göra Kattilakoski till “den naturliga platsen för en polcirkelpassage i kommunen” föreslagit Länsstyrelsen att avslå vår ansökan. En otrolig motivering... Jag ringer Kurt A Larsson och får honom att skriva ett brev till oss där han säger att det vore intressant att utreda möjligheterna för en rörlig polcirkelpassage i Juoksengi. Han lovar också att Polcirkeln ska komma upp i diskussion i kommunen och att Vi får vara med. Vi skickar också brev till Vägverket Region Norr med förslag på lämpliga platser för Polcirkeltavlan i Juoksengi.

Jag ringer också upp Lars Sandström, Norrbottens Turistråd, och han säger att om kommunen kommer in med ett positivt brev kan han ompröva ärendet.  Vi inser dock att detta är ett spel för galleriet...

1995-02-02 Vi ökar pressen på kommunen och gör en KO anmälan av deras vilseledande marknadsföring.


Vi skickar en begäran till Turist-rådet att ompröva beslutet och bifogar Kurt A Larssons brev.

Vi får svar 1995-02-13 att de inte ändrat sin ståndpunkt utan vidhåller avslag på vår begäran. “då inget nytt framkommit”.

Länsstyrelsen sickar oss kopior och ger oss möjlighet att yttra oss innan de tar beslut.

I slutet av februari får Vi svar från Vägverket Region Norr där de avslår vår begäran om att flytta Polcirkeltavlan till Juoksengi. Motiveringen är följande:
“Att passera polcirkeln är för många trafikanter så intressant att det ofta är förenat med att man gör upphåll i resandet för exempelvis fotografering. Från säkerhetssynpunkt är det av största vikt att fordon kan ställas upp på ett säkert sätt och då helst på en plats utanför vägen. Kan detta kombineras med att platsen har ett naturskönt läge är det en fördel.” Inte att Polcirkeln är där! Vad är tanken med ovanstående? Att bilarna står trafiksäkert parkerade utanför vägen medan man går 4,5 km för att passera Pol-
cirkeln!? Vi hade inte väntat oss detta av en myndighet.  Som tur är går beslutet att överklaga till Länsstyrelsen. Vi tar kontakt med Vägverkets huvudkontor i Borlänge och ber dem faxa upp relevant lagtext som behandlar det här med vägmärken.

Vägverket är en myndighet och som sådan skyldig att följa lagar och förordningar. Jag ringer upp den dåvarande vägdirektören Dick Jonsson för att disskutera deras ihåliga resonemang. Han säger att de endast tagit beslut om att skylten ska stå där Länsstyrelsen och Övertorneå kommun vill ha den.  “Sen lägger Vi oss inte i om Länsstyrelsen eller kommunen flyttar på Polcirkeln.” I samtalet framkommer också att Vägverket varit i kontakt med den dåvarande kommunikationsdirektören Jan Hertting på Läns-
styrelsen.

Direkt efter att jag avslutat samtalet med Dick ringer jag Jan Hertting. Han erkänner under samtalet att det förekommit underhandsdisskussioner med Vägverket i ärendet. Vidare har han haft diskussion internt med chefen för rättsenheten. Enligt Hertting är det rättsenheten som har ansvaret skyltärenden som blir överklagade till länsstyrelsen.

Man har pratat ihop sig och och beslutat sig för att om man sätter skylten inom det intervall som Polcirkeln vandrar så är man korrekt i sitt förfarande. När jag sedan gör honom uppmärksam på att Polcirkeln vandrar norrut med en hastighet förnärvarande på 14,5 m per år och att den om 10 000 är kommer att vara strax norr om Pajala innan den vänder åter, säger han att det var obekant för honom.

Man börjar ana hur stora våra chanser är att få rätt hos överklagningsmyndigheten...
1995-03-07

Överklagan av Vägverkets beslut skickas till Länsstyrelsen. Vi kräver att Vägverket fullföljer sin uppgift som myndighet att sakligt verkställa skyltning av Polcirkeln där den går i Juoksengi. Vi skickar också information om Pol-
cirkeln till kommunikationsdirektören och chefen för rättsenheten i Länsstyrelsen.

1995-03-10 Konsumentverkets beslut inkommer. Bakslag! Konsumentverket kan inte angripa Övertorneå kommuns skyltning. Marknadsförings-lagen är inte tillämplig på kommunens information.

1995-04-10 Länsstyrelsen går emot Norrbottens Turistråd och beviljar 50 % finansiering uppgående till maximalt 50 000 kr för en förstudie av rörlig polcirkelpassage i Juoksengi. Vi kontaktar Övertorneå kommun för att få dem att bli huvudman för projektet. Detta lyckas inte utan efter många påstötningar får Vi till svar att frågan skickats till Harry Kempainen som är sammankallande för gruppen som arbetar med Kattilakoskiprojektet. Han hör aldrig av sig utan vårt ärende tar slut där...

1995-05-08 Länsstyrelsen avslår vår överklagan av Vägverket Region Norrs beslut. I motiveringen hänvisar man till 80 § i Väg-märkesförordningen. Det ser snyggt ut i beslutet, men den paragrafen säger bara att det är Vägverket som ansvarar för skyltningen. Lite märkligt att man inte orkade läsa ända till 83 § där det står hur man ska skylta.
Det var en stor besvikelse att Länsstyrelsen gick emot oss. Vi hade aldrig trott att den högsta rättsvårdande enheten i länet inte tog beslut efter sakliga rekvisit. Vi var en illusion mindre...

1995-05-18 Gör Vi en JO anmälan av Vägverket Region Norrs handläggning av ärendet “Skyltning av Norra Polcirkeln”

1995-05-22 Vi överklagar Länsstyrelsens beslut till Vägverket HK i borlänge.

1995-06-20 Brev inkommer från JO där man skriver att man inte tar något beslut, då ärendet via vår överklagan till Vägverket HK kan komma att omprövas. Kopia av brevet har de skickat till Vägverket HK.
 
1995-08-22 Segern är vunnen!! Vägverkets generaldirektör Jan Brandborn tar det självklara beslutet att en skylt som markerar polcirkeln lämpligen bör stå just vid Polcirkeln. När detta släpps befinner jag mig på företagets årliga firmafest. Den här gången i Stockholm. Jag blir väckt på orgonen av att någon ropar att mitt namn nämnts på nyheterna. Jag slår på TV och kollar textnyheterna.
Jajamensan mitt och brorsans namn står på textnyheterna.  Det var en underbar känsla att vi fick rätt till slut. Den här dagen var Vi hjältar...

Under hösten fortsatte Vi vårt arbete med att se till att kommunen rättade till felaktig information om Polcirkeln.

Vintersolståndet 1995 var det första gången det uppmärksammades att precis när vintersolståndet inträffar når polarnatten till Polcirkeln för att genast vända åter mot Nordpolen. Jag hade tipsat radio och Radio Sweden, Magnusson tror jag att han hette ringde mig och gjorde en målande intervju, och Vi räknade ner 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 “Nu går Vi mot ljusare tider” i direktsändning till utlandet.

1996-02-01 Bildar Vi FÖRENINGEN NORRA POLCIRKELN - Polcirkelns vänner. Vi ville samla de personer som stöttat oss och samtidigt få lite tyngd i det fortsatta agerandet. I stadgarna står det att Föreningens syfte är att sprida kunskap om och främja seriöst nyttjande av fenomenet Polcirkeln. Föreningen ska också verka för en social- och kulturell utveckling i Polcirkelbyn Juoksengi och i övrigt bevaka intressen som berör byn. Föreningens hemvist är Polcirkelbyn Juoksengi.

Jag (Kenneth Taavo) valdes till ordförande, Mikael Rautila (kassör), Bosse Taavo (sekreterare) och Mats Niska och Anders Westerberg till ledamöter. Alf Nordberg och Staffan Keisu till suppleanter. Under vårt första år har Vi 140 st medlemmar.
 
Vi tar fram ett Polcirkelcertifikat och får Lantmäteriets tillstånd att ha deras logotype på den. Det är det enda Polcirkelcertifikatet som har Lantmäteriets logotype.


I ett möte i februari 1996 mellan Polvännerna och den dåvarande vägdirektören Dick Jonsson, Vägverket Region Norr lovades det att till sommaren skulle det finnas en ny stor Polcirkelskylt uppsatt i Juoksengi. Rykten når oss att Övertorneå kommun har börjat agera för att huvudskyltningen ska vara vid Kattilakoski och en mindre skylt där Pol-
cirkeln går i Juoksengi.
I maj var Lantmäteriet (Metria) och markerade Polcirkelns exakta läge efter väg 400 i Juoksengi.

Vår "berömda" träskylt sattes, efter tillstånd från Vägverket, upp på den "rätta" platsen.
I början av juni skickade Vi en skrivelse till Vägverket Region Norr och bad dom plocka ner den felaktiga skylten i Niskanpää.


Vid det här laget börjar Övertorneå kommun med Kurt A Larsson i spetsen bli mycket oroliga. Möten anordnas i skolan i Juoksengi där Harry och Kurt presenterar sina planer för Kattilakoski i fina färglagda skisser. Dvs en restaurang, hängbro till Finland och en Polcirkelskylt som står 4,5 km fel. Vi såg delar av mötet i Juoksengi Kabel-TV och blev skrämda av likheten presentationen hade med ett amerikanskt väckelsemöte. Hade Vi varit med på mötet hade Vi nog blivit lynchade...


måndagen den 8/7 Polcirkel-
skylten som stått vid kaffestugan i Niskanpää monteras ner av vägverkets personal.

tisdagen den 9/7 Radio Norr-
botten sänder ett inslag där Övertorneås kommunalråd Kurt A Larsson och Polcirkellands-
presidenten Harry Grape ostört får lägga ut texten.

onsdagen den 10/7 Radio Norr-botten anordnar en omröstning i den befängda frågan "var polcirkeln ska ligga" Juoksengi eller Niskanpää? Kurt A Larsson och Harry Grape har mobiliserat sina trupper som ringer till programmet.
Senare under dagen får jag tillfälle att kommentera de senaste turerna i skyltfrågan i norrbottensnyheterna.

Efter att skylten plockades ner i Niskanpää har Kurt A Larsson agerat och fått vägverket att skänka den till kommunen.
Med 60 cm högre stolpar monteras den upp under dagen. Det är bara en sida av skylten som sätts upp. Vid telefonsamtal till kommunen får vi reda på att kommunen tänker sätta tilläggstavlor där det står att Polcirkeln är 4,5 km norrut. I och med den åtgärden står det inte någon Polcirkelskylt i Niskanpää utan en hänvisnings-skylt, säger kommunen.

På kvällen sänder TV3 Direkt ett nyhetsinslag om "bedrägeriet i Tornedalen".

fredagen den 12/7 Vår vackra träskylt som vi satt upp på den riktiga Polcirkeln är borta! Vi får under dagen reda på att den står uppställd vid vägverkets garage i Övertorneå. Det verkar som någon har missat i informationen... Efter telefonsamtal med vägverkets lokalkontor i Överkalix som är ansvariga och fax till dem att vi verkligen har tillstånd att ha en provisorisk skylt i Juoksengi lovar de att sätta tillbaka vår skylt.

måndagen den 15/7 Vägverket sätter tillbaka träskylten i Juoksengi.

torsdagen den 18/7 Hänvisnings-skyltarna "Polcirkeln 1 km" till Niskanpää tas ner. Vägverkets provisoriska skylt med texten "Polcirkeln" i svart på vit botten sätts upp i Juoksengi. Skylten ska stå tills den nya Polcirkel-skylten kommit på plats.

tisdagen den 23/7 Övertorneå kommun har fått upp kompletteringstexten på sin sk hänvisningsskylt.
Överst står det "POLCIRKELNS LÄGE ÅR 1736" och underst "POLCIRKELNS LÄGE IDAG 4,5 KM NORRUT".

Övertorneå kommun arbetar hårt för att Polcirkelinformationen ska finnas i Kattilakoski. Vi har dragit oss för att dra in Polcirkelstugan HB som driver kaffestugan på somrarna i kampen mot kommunen men känner att Nu måste Vi spela ut det högsta kortet Vi har...

1996-08-23 Anmäler Vi Övertorneå kommun och Polcirkelstugan HB till KO för vilseledande marknadsföring.

1996-11-25 Konsumentverkets beslut kommer står det att de inte kan agera mot kommunen men “När det gäller entreprenörens vägskyltar med dels text på tyska om att man snart kan köpa Polcirkel-
certifikat med stämpel samt dels texten “ARCTIC CIRCLE Polcirkel-
stugan 600 M” anser Konsument-verket att det enligt vår mening är fråga om meddelanden som lämnats i kommersiellt syft och som har rent kommersiella förhållanden till föremål, dvs sälja souvenirer och certifikat mm. Då det enligt handlingarna i ärendet framgått att Polcirkeln inte finns i Niskanpää anser Konsumentverket att dessa skyltar är att anse som vilseledande marknadsföring enligt marknadsföringslagen. Konsumentverket förutsätter att Polcirkelstugan HB i framtiden kommer att beakta detta. Mot denna bakgrund föranleder ärendet inte någon ytterligare åtgärd.”

Ganska klart eller hur....

1997-03-18 Möte med Väg-
verkets nye Vägdirektör Jan-Eric Reyer. Han lovar att löftet om Polcirkelinformation i Juoksengi ska hållas.
Övertorneå kommun kommer ut med en ny turistbroschyr.

Behöver man kommentera den mer...

1997-06-04 Polcirkelstugan HB har kört i gång sin sommarverksamhet och inget har ändrats. Samma skyltar, certifikat mm. Vi skickar ett brev till KO där vi påvisar detta.

1997-09-01 Några bybor med kommunstyrelsens ordförande Harry Kempainen i spetsen försöker påverka KOs beslut genom ett brev med direkt felaktiga påståenden och insinuasioner.


1997-10-27 KOs beslut inkommer och i den uppmanas Polcirkel-stugan HB att följa det tidigare beslutet och sluta med vilseledande marknadsföring.

1998-03-20 Möte med Vägdirektör Jan-Eric Reyer. Det är helt klart Nu att Juoksengi ska få den nya polcirkelinformationen. Vi får se skisser på hur den kommer att se ut.

Polcirkelinformationen färdigställs under sommaren.
Årets polare 2007, Polcirkelns Lantgård AB