Dokumentarkiv

Brev, skrivelser och svar

Adobe Acrobat PDF 1990312 Anteckningar från telefonsamtal med Ötå Utv Bo Erik .pdf 99 KB
Adobe Acrobat PDF 19940517 Anteckningar från telefonsamtal med Martin Ekman.pdf 371 KB
Adobe Acrobat PDF 19940607 Ansökan projektmedel Länsstyrelsen.pdf 40 KB
Adobe Acrobat PDF 19940610 komplettering Ansökan projektmedel Länsstyrelsen.pdf 21 KB
Adobe Acrobat PDF 19940613 Anteckning telefonsamtal med Anette Wikudd.pdf 126 KB
Adobe Acrobat PDF 19940802 Fax från Konsumentverket.pdf 207 KB
Adobe Acrobat PDF 19940803 Begäran om kompletteringsskyltning av Juoksengi.pdf 30 KB
Adobe Acrobat PDF 19940803 Skrivelse till kommunstyrelsen Ötå.pdf 53 KB
Adobe Acrobat PDF 19940808 Svar från Haparandabladet.pdf 106 KB
Adobe Acrobat PDF 19940809 Brev till Kurt Larsson.pdf 44 KB
Adobe Acrobat PDF 19940812 Brev till Tomas Mörtberg.pdf 36 KB
Adobe Acrobat PDF 19940816 Anteckningar från telefonsamtal med Erik Tobe.pdf 321 KB
Adobe Acrobat PDF 19940816 Anteckningar från telefonsamtal med GD för LMV Stur.pdf 97 KB
Adobe Acrobat PDF 19940816 Anteckningar från telefonsamtal med Martin Ekman.pdf 129 KB
Adobe Acrobat PDF 19940824 Fax från Torbjörn Berglund LMV Luleå.pdf 33 KB
Adobe Acrobat PDF 19940831 Tack från Lars Åke Heller LMV Gävle.pdf 29 KB
Adobe Acrobat PDF 19940901 Förfrågan till Länsstyrelsen ang projektmedelsansök.pdf 34 KB
Adobe Acrobat PDF 19940901 Förfrågan till LMV Gävle.pdf 37 KB
Adobe Acrobat PDF 19940901 Skrivelse till Vägverket Region Norr.pdf 48 KB
Adobe Acrobat PDF 19940922 Brev nr 2 till Vägverket HK Borlänge.pdf 50 KB
Adobe Acrobat PDF 19940926 Svar fr Länsstyrelsen ang ansökan Projektmedel.pdf 44 KB
Adobe Acrobat PDF 19941011 Svar från LMV på förfrågan 19940901.pdf 329 KB
Adobe Acrobat PDF 19941021 Svar från Övertorneå kommun.pdf 94 KB
Adobe Acrobat PDF 19941102 Brev till Kurt Larsson.pdf 52 KB
Adobe Acrobat PDF 19941117 Brev till 19 st politiker.pdf 379 KB
Adobe Acrobat PDF 19941125 Övertorneå kommuns svar på förfrågan från Vägverket.pdf 176 KB
Adobe Acrobat PDF 19941130 Brev till Vägverket Region Norr.pdf 696 KB
Adobe Acrobat PDF 19950102 Underrättelse från Länsstyrelsen ang Projektmedelsa.pdf 150 KB
Adobe Acrobat PDF 19950103 Fax tilll Vägverket Region norr CG Stoltz.pdf 69 KB
Adobe Acrobat PDF 19950105 Brev från Kurt Larsson ang ansökan projektmedel.pdf 90 KB
Adobe Acrobat PDF 19950113 Brev till Norrbottens Turisstråd omprövning beslut.pdf 107 KB
Adobe Acrobat PDF 19950115 Fax till Kurt Larsson.pdf 122 KB
Adobe Acrobat PDF 19950115 Fax till Thord Drugge Länsstyrelsen.pdf 171 KB
Adobe Acrobat PDF 19950202 KO anmälan.pdf 188 KB
Adobe Acrobat PDF 19950210 Bekräftelse från Konsumentverket.pdf 81 KB
Adobe Acrobat PDF 19950213 Yttrande från Norrbottens Turistråd ang förnyad prö.pdf 80 KB
Adobe Acrobat PDF 19950220 Underrättelse från Länsstyrelsen eng projektmedelsa.pdf 32 KB
Adobe Acrobat PDF 19950222 Fax till Kurt Larsson.pdf 27 KB
Adobe Acrobat PDF 19950223 Polinfo till Steve Ralsberg ötå kom.pdf 42 KB
Adobe Acrobat PDF 19950224 Anteckningar Telefonsamtal med Dick Jonsson Vägdire.pdf 515 KB
Adobe Acrobat PDF 19950224 Anteckningar telefonsamtal med Jan Hertting Länssty.pdf 491 KB
Adobe Acrobat PDF 19950224 BESLUT från Vägverket Region Norr.pdf 122 KB
Adobe Acrobat PDF 19950227 Regler för Vägmärke från Vägverkets HK Borlänge.pdf 125 KB
Adobe Acrobat PDF 19950228 Brev till KS Övertorneå.pdf 44 KB
Adobe Acrobat PDF 19950228 Pol info till Harry K.pdf 32 KB
Adobe Acrobat PDF 19950307 Brev till JO Hedström.pdf 29 KB
Adobe Acrobat PDF 19950307 Överklagan av VV beslut till Länsstyrelsen.pdf 126 KB
Adobe Acrobat PDF 19950308 Brev till Britt Dahlin Länsstyrelsen.pdf 37 KB
Adobe Acrobat PDF 19950308 Brev till Jan Herting Länsstyrelsen.pdf 38 KB
Adobe Acrobat PDF 19950309 Svar från JO Hedström.pdf 50 KB
Adobe Acrobat PDF 19950310 Beslut från KO ang anmälan av Övertorneå kommun.pdf 116 KB
Adobe Acrobat PDF 19950314 Brev till JO Hedström Länsstyrelsen.pdf 55 KB
Adobe Acrobat PDF 19950327 Beslut Ötå kommun ang broschyr.pdf 95 KB
Adobe Acrobat PDF 19950410 BESLUT Länsstyrelsen 50 000 kr projektmedel till fö.pdf 50 KB
Adobe Acrobat PDF 19950501 Anteckningar telefonsamtal Culpa de justitia.pdf 253 KB
Adobe Acrobat PDF 19950502 Begäran om förtur för överklagan till Länsstyrelsen.pdf 48 KB
Adobe Acrobat PDF 19950503 Fax till kommunledningen i Ötå m fl.pdf 100 KB
Adobe Acrobat PDF 19950504 Svar från Swedisch Travel & Tourism Council.pdf 46 KB
Adobe Acrobat PDF 19950505 Följd fråga till Kurt Larsson.pdf 66 KB
Adobe Acrobat PDF 19950505 Svar från Kurt Larsson på förfrågan om förstudie.pdf 52 KB
Adobe Acrobat PDF 19950508 BESLUT från Länsstyrelsen på vår överklagan.pdf 182 KB
Adobe Acrobat PDF 19950511 Fax till Kurt Larsson o Stig Kerttu pga uteblivent .pdf 87 KB
Adobe Acrobat PDF 19950511 Slutligt svar från Kurt Larsson på förstudie.pdf 29 KB
Adobe Acrobat PDF 19950515 Kompletterande Vägmärkesregler från Vägverket HK i .pdf 250 KB
Adobe Acrobat PDF 19950518 JO anmälan av Vägverket Rehion Norr.pdf 127 KB
Adobe Acrobat PDF 19950522 Överklagan till Vägverket HK Borlänge.pdf 203 KB
Adobe Acrobat PDF 19950530 Meddelande från Länsstyrelsen ang överklagan av der.pdf 28 KB
Adobe Acrobat PDF 19950602 Anteckning från telefonsamtal med JO.pdf 146 KB
Adobe Acrobat PDF 19950602 BESLUT från JO.pdf 68 KB
Adobe Acrobat PDF 19950606 BESLUT från Länsarbetsnämnden ang statsbidrag.pdf 37 KB
Adobe Acrobat PDF 19950607 Komplettering till JO.pdf 34 KB
Adobe Acrobat PDF 19950608 Meddelande från Vägverkets HK Borlänge.pdf 30 KB
Adobe Acrobat PDF 19950609 Fax till Länsarbetsnämnden ang ej bev stastbidrag.pdf 27 KB
Adobe Acrobat PDF 19950620 Meddelande från JO.pdf 24 KB
Adobe Acrobat PDF 19950822 SLUTLIGT BESLUT från Vägverket HK GD Jan Brandborn.pdf 106 KB
Adobe Acrobat PDF 19950911 Fax till CG Stoltz Vägverket Region Norr.pdf 32 KB
Adobe Acrobat PDF 19951025 BESLUT från Vägverket Region Norr ang tilläggsskylt.pdf 39 KB
Adobe Acrobat PDF 19951109 Brev till Christo o Jeanne Claude.pdf 122 KB
Adobe Acrobat PDF 19951116 Svar från Christo o Jeanne Claude.pdf 79 KB
Adobe Acrobat PDF 19960202 Pressmeddelande Polcirkelförening bildad.pdf 38 KB
Adobe Acrobat PDF 19960212 Information skickad till Bertil.pdf 41 KB
Adobe Acrobat PDF 19960222 Brev till Ötå kommun att rätta till felaktig info o.pdf 43 KB
Adobe Acrobat PDF 199603 Utskick i Juoksengi Juoksengi mitt på Polcirkeln.pdf 143 KB
Adobe Acrobat PDF 19960322 Tillstånd från LMV Martin Ekman att använda logo på.pdf 26 KB
Adobe Acrobat PDF 19960403 Fax från LMV Martin Ekman Avstånd till polerna o ek.pdf 44 KB
Adobe Acrobat PDF 19960416 Nya Marknadsföringslagen från KO.pdf 140 KB
Adobe Acrobat PDF 19960417 Begäran om skriftligt svar av Ötå kommun på vårt br.pdf 37 KB
Adobe Acrobat PDF 19960419 Brev från Ötå kommun De tänker beakta rätta Polcirk.pdf 156 KB
Adobe Acrobat PDF 199605 Fax till Vägverket ang komplettering skyltarna Väg 40.pdf 251 KB
Adobe Acrobat PDF 19960519 Tackbrev från Erik Tobe Hedersmedlemskap.pdf 45 KB
Adobe Acrobat PDF 19960519 Tackbrev från Erik Tobe o Martin Ekman Hedersmedlem.pdf 50 KB
Adobe Acrobat PDF 19960606 Fax till Vägverket BM Majbäck Är det inte dags att .pdf 31 KB
Adobe Acrobat PDF 19960712 Fax från Vägverkets tTrafikavd Intyg att vi har til.pdf 42 KB
Adobe Acrobat PDF 19960713 Fax till Vägverket att de ger den andra delen av Ga.pdf 31 KB
Adobe Acrobat PDF 19960731 Fax från LMV Martin Ekman Polcirkelns läge 1736.pdf 341 KB
Adobe Acrobat PDF 19960819 Fax till Vägverket BM Majbäck att ge klara besked.pdf 82 KB
Adobe Acrobat PDF 19960823 Brev till VVägverkets HK ang de märkliga turerna me.pdf 141 KB
Adobe Acrobat PDF 19960823 KO anmälan av Övertorneå kommun och Polcirkelstugan.pdf 9 MB
Adobe Acrobat PDF 19960826 Bekräftelse från KO att ärendet inkommit.pdf 45 KB
Adobe Acrobat PDF 19960831 Svar från Vägverket B M Majbäck ang vårt brev om sk.pdf 60 KB
Adobe Acrobat PDF 19960922 Fax till Vägverkets Hk GD ej fått svar på brev 1996.pdf 35 KB
Adobe Acrobat PDF 19961114 Svar från Vägverket Anser att skylten i Niskanpää n.pdf 78 KB
Adobe Acrobat PDF 19961125 Konsumentverket KO Beslut Ärende Norra Polcirkeln.pdf 284 KB
Adobe Acrobat PDF 19961213 Beslut från AF ang ALU projekt.pdf 36 KB
Adobe Acrobat PDF 19961223 Gratulationsvbrev från Ötå Utv AB ang Vintersolstån.pdf 34 KB
Adobe Acrobat PDF 199701 Fax till vägverket ang Tinas mark.pdf 71 KB
Adobe Acrobat PDF 19970209 Brev till Landshövding Rosengren ang Polcirkelskylt.pdf 57 KB
Adobe Acrobat PDF 19970221 Brev till vägverket Mark till Polcirkelparkering i .pdf 252 KB
Adobe Acrobat PDF 199705 Fax till Haparandabladet info till Sommarbilagan.pdf 38 KB
Adobe Acrobat PDF 19970528 Fax till Vägverket JanEric Reiyer o Åke Lindmark an.pdf 107 KB
Adobe Acrobat PDF 19970604 Brev till KO Polcirkelstugan HB inser inte allvaret.pdf 55 KB
Adobe Acrobat PDF 19970626 Kopia av Konsumentverkets KO brev till Polcirkelstu.pdf 80 KB
Adobe Acrobat PDF 19970710 Polcirkelstugan HBs svar till Konsumentverket KO.pdf 100 KB
Adobe Acrobat PDF 19970721 Brev till KO Komplettering av brev 19970719.pdf 156 KB
Adobe Acrobat PDF 19970820 Kopia av Konsumentverket KO Skarpa brev till Ötå ko.pdf 153 KB
Adobe Acrobat PDF 19970901 Diverse bybor Harry i spetsen försöker påverka Kons.pdf 112 KB
Adobe Acrobat PDF 19970901 Ötå kommuns yttrande till Konsumentverket KO.pdf 232 KB
Adobe Acrobat PDF 19970907 Kommentar till KO med anledning av Ötå kommuns svar.pdf 1 MB
Adobe Acrobat PDF 19971027 Beslut från Konsumentverket KO.pdf 197 KB
Adobe Acrobat PDF 2000113 Anteckningar från samtal med Arne H o Bo Erik N ang .pdf 82 KB

En exempeltext. För att ändra till din egen text, klicka på knappen med en penna på sig. Klicka på "X-knappen" för att ta bort.